Velkommen til Uddannelsesforbundet v/Campus Bornholm.

Fakta om os
Uddannelsesforbundet v/Campus Bornholm er en fagforening under Uddannelsesforbundet.  Uddannelsesforbundet v/Campus Bornholm forhandler lokale arbejdstidsaftaler, ansættelser og afskedigelser samt midler der udmøntes gennem ny løn puljen for lærere der er ansat ved de tekniske erhvervsfaglige uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og sprogskolen under Campus Bornholm. 

Medlemmernes egen Fagforening
Uddannelsesforbundet v/Campus Bornholm er medlemmernes fagforening og bygger på solidaritet og sammenhold. Kun gennem solidaritet og sammenhold sikre vi maksimal indflydelse på vores arbejdsforhold.

Mange sammen giver indflydelse
Forbundet er kun så stærk som vore medlemmer ønsker. Derfor er det vigtig at samtlige ansat indenfor vores aftaleområder melder sig ind og støtter op om fagforeningen.

Vi søge samarbejder med andre faglige organisationer så længe dette er foreneligt med medlemmers interesser.

Medlemmerne vælger i første kvartal hvert andet år en bestyrelse, der i dagligdagen varetager medlemmernes interesser.

Et positivt aktiv for Campus Bornholm
Vi arbejder for at sikre at Campus Bornholm bliver en god arbejdsplads med ordentlige forhold for medlemmerne for derved at sikre en positiv udvikling inden for medlemmernes arbejdsområder.

Bestyrelsen
Uddannelsesforbundet v/Campus Bornholm